I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na sobotu 27. 2. 2021

6:05
Pro vita mundi
P. Ing. Miloslav Fiala OPraem (2. díl)
7:55
Sedmihlásky
(123)Plače kočka celý deň
8:00
Cirkus Noeland
(7)Roberto, Kekulín a tuleň
9:00
11:05
Můj chrám
Bob Fliedr, písničkář a publicista, Komunitní centrum Matky Terezy na Jižním Měste, Praha
11:22
Víra do kapsy
Jak prožít krizi s užitkem?
11:35
11:45
12:05
Pod lampou
Jsme v pandemii nejhorší na světě?
13:20
16:20
Primášské žezlo
MHF Musica Pura
tip
17:45
V pohorách po horách
(87)Čáp - Jiráskovy skály
premiéra
20:05
Outdoor Films s Martinem Půlpánem
(97)Z Evropy pěšky a stopem do jihovýchodní Asie
tip
premiéra
21:40
Poutník
tip
premiéra
22:20
Zachraňme kostely
Kostel svatého Víta v Zahrádce
22:45
Koncert - Martin Smith (UK)
Festival United UNITED 2019
tip
premiéra
0:05
Za obzorem
G. Kabátová, Mezinárodní vězeňské společenství
0:50
Za obzorem
Martin Bedřich, jednatel nakladatelství Portál
1:23
Víra do kapsy
Dejme slovo svědomí
1:35
Za obzorem
Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea Hlučínska