I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na úterý 4. 5. 2021

9:00
9:15
Počasí
premiéra
9:20
Pošta pro Holuba
Žena v církvi
10:00
Noční univerzita
P. Marek Vácha - Ochrana přírody - křesťanský svět po encyklice Laudato Si
tip
11:12
Můj chrám
Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
11:35
11:45
12:05
Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby
Obrazy pražské Lorety na Hradčanech
12:50
Ateliér užité modlitby
Marek Orko Vácha a Hana Kašpárková
14:00
Za obzorem
Nadační fond Impuls
14:40
Jak potkávat svět
(36)Ivo Hrachovec
tip
16:35
V pohorách po horách
Bílá skála - Jizerské hory
17:40
Živě s Noe
premiéra
18:00
19:30
21:15
Do varu s Maxem Kašparů
(2)Duchovní a duševní zdraví
21:30
Za obzorem
Nadační fond Impuls