Kulatý stůl

Kulatý stůl: Sexuální zneužívání
Sexuální zneužívání
Repríza pořadu o fenoménu, jehož obětí je v naší společnosti asi 7% dětí a mladistvých.

S odborníky, docentkou sociální práce Slávkou Karkoškovou a s psychoterapeuty Theresien Bartoňovou a P. Markem F. Drábkem se zaměříme na vše, co s problematikou sexuálního zneužívání souvisí. Budeme mluvit o tom, jak tato kriminální činnost ovlivňuje děti a dospívající, které se stanou její obětí. A ptát se budeme i na to, jak rozpoznat, že se něco takového v našem okolí děje. I na to, jak pomoci. Zmíníme, že k těmto zločinům bohužel dochází i v rámci katolické církve a připomeneme její současný postoj k těm, kdo se sexuálního zneužívání dopustili.

Kulatý stůl

U Kulatého stolu otevíráme témata, která rezonují - etická, společenská,
teologická, historická či psychologická. A to vždy s několika hosty s
přehledem i nadhledem.