Polední modlitba

Polední modlitba:
Zveme vás k polední modlitbě.

Polední modlitba
Přidejme se k lidem na celém světě, kteří se modlí polední modlitbu.