Program

<>Program televize Noe na neděli 24.6.2018

Zobraz celý den
Právě vysíláme
14:00
ŽIVĚ
To nejlepší na konec

MFF Strážnice 2018
16:10
Cesta k andělům (48)
Boris Jirků - malíř
17:00
PREMIÉRA
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království

Podobenství o hřivnách (Mt 25,14-30)
17:35
17:55
Sedmihlásky (8)
U suseda syneček
19:05
Bazilika s tajemným světlem (5)
Cyrilometodějská bazilika
19:30
PREMIÉRA
Exit 316 MISE
Lepší prý to nebude
19:50
Z pokladů duše
P. Aleš Opatrný - Nedoroumění v manželství
20:00
22:30
Missio magazín
červen 2018
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 24.6.2018