Zpravodajské Noeviny

851. díl
28.3.2017

REPORTÁŽE

 

Výročí podepsání Římských dohod

Papež František přijal ve Vatikánu premiéry sedmadvaceti států a zástupce evropských institucí. Audience předcházela setkání evropských politiků, na kterém si v italském hlavním městě připomínali šedesáté výročí podpisu Římských dohod.

 

Sto let od Fatimských zjevení

Sourozenci Hyacinta a František Martovi byli nevzdělaní. Žili v prvních desetiletích dvacátého století ve skromných rodinách na portugalském venkově. Dny trávili jako pasáčci na polích. Život se jim změnil, když se jim zjevila Panna Marie. Dělo se tak od května 1917 v šesti po sobě jdoucích měsících. V té době jim bylo sedm a devět let.

 

Audience na Světový den vody

Tyto rodiny zavítaly i se svými dětmi do Říma, aby navštívily Svatého otce. Na Světový den vody se zúčastnily jeho generální audience, aby vyjádřili svou podporu ochraně přírodních zdrojů.

 

Pouť za úctu k životu v Napajedlích

O slavnosti Zvěstování Páně a ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti pořádala farnost Napajedla tradiční poutní bohoslužbu. Následoval průvod ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala za nenarozené děti svůj život.

 

Kostel sv. Hedviky v Opavě

Dvacátého šestého března uplynulo sedm set padesát let od svatořečení svaté Hedviky, patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Ve výroční den se konaly slavnostní mše svaté i komentované prohlídky v opavském kostele, který je jí zasvěcen. 

 

Soutěž Bible a my

Na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se konalo finále dvacátého čtvrtého ročníku soutěže žáků základních a středních škol Bible a my. 

 

Klášterní knihovna brněnských kapucínů

Brněnští kapucíni zpřístupnili veřejnosti svoji historickou klášterní knihovnu. Jednou za měsíc si ji můžete přijít prohlédnout v rámci komentované prohlídky, vždycky je však třeba přihlásit se předem.

 

Roman Dostál: Dobré nebe dobře ví

Člen skupiny Oboroh Roman Dostál uvedl v pražském klubu Zázemí do života své nové CD nazvané „Dobré nebe dobře ví“. Obklopen hudebními přáteli představil svému publiku nejnovější plody letité spolupráce s básníkem a textařem, Petrem Střešňákem.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Pod názvem Noc svědků se v Paříži, Remeši, Monackém knížectví a dalších místech Francie konají noční bohoslužby za pronásledované křesťany na celém světě. Pořádá je mezinárodní organizace papežské pomoci Církev v nouzi. Spolu s místním biskupem se jich vždy účastní syrský mnich, francouzský misionář a řádová sestra ze Senegalu. Jsou také čtena jména křesťanů, kteří v poslední době trpěli pro svoji víru.

 

•   Mírový pochod pro Aleppo začal o Vánocích v Berlíně, teď překročil hranici mezi Chorvatskem a Bosnou Hercegovinou. Na současný konflikt v Sýrii tu poutníci upozornili vzpomínkou na oběti z nedávné minulosti: V Sarajevu pozvali na pouť městem politiky, představitele náboženských komunit a další obyvatele. Část cesty prošli bosi, za sebou zanechali stopy v červené barvě. Oběti války připomněli i vhozením růží do řeky Miljacka.

 

•   Jedním z nejvýznamnějších veřejných projevů odporu vůči režimu v bývalém Československu byla svíčková manifestace v Bratislavě. Její dvacáté deváté výročí týdenní program ve slovenské metropoli. Mši svatou ve františkánském kostele sloužil biskup Stanislav Zvolenský, po ní se účastníci se svíčkami vydali k památníku historické manifestace. Do třetího dubna výročí připomíná výstava na Hviezdoslavově náměstí. 

 

•   V areálu velkomoravské památky Mikulčice vrcholí přípravy na zahájení letošní návštěvnické sezóny. Bude probíhat v roce jedenáctistého devadesátého výročí narození sv. Konstantina, tedy Cyrila. V areálu byly dokončeny stavební práce a byl také vytvořen koncept kulturních a duchovních akcí. Jeho součástí jsou i pravidelné výstavy a přednášky tak, aby návštěvníci mohli co nejlépe poznat historii Velké Moravy.

 

•   První setkání zástupců karlovských a přemyslovských měst České Budějovice a Písek se konalo na českobudějovické radnici. Zástupci těchto měst, jejich univerzity a církve chtějí vytvořit nové vazby na historickém základě a připomenout odkaz panovníků Přemysla Otakara II. a Karla IV. Biskup Vlastimil Kročil při zahájení hovořil o kořenech české státnosti a historie, duchovním rozměru člověka a svobodě, ve které žijeme. 

 

•   Duchovní péčí v českých nemocnicích se zabývala tisková konference v nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Představitelé ministerstva zdravotnictví na ní informovali o rozsahu, náplni a formách duchovních služeb, o připravované metodice duchovní služby i právech a povinnostech nemocničních kaplanů. Setkání s novináři předcházela ekumenická bohoslužba v kostele sv. Karla Boromejského.

 

 

Z DIÁŘE

 

Bratislava, 31. března

Postní polévka

Postní polévku bude u Milosrdných bratří v Bratislavě podávat arcibiskup Stanislav Zvolenský. Letošní výtěžek pravidelné postní charitativní akce podpoří Centrum pro těhotné ženy a matky.

 

Třinec, 31. března a 1. dubna

Vzdělávat je více než dobýt Tróju …

Konferenci s mottem „Vzdělávat je více než dobýt Tróju…“ pořádá v Třinci Slezská církev evangelická a.v. Je určena učitelům a všem, kteří se zajímají o křesťanské vzdělávání.

 

Brno, 1. dubna

Rozvod a život v církvi

Diecézní setkání pro rozvedené pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. Program zahájí mše svatá v katedrále, následovat budou přednášky. Po celý den bude zajištěna duchovní služba.

 

Olomouc, 1. dubna

Sejdeme se v katedrále?

Udělat něco pro druhé, protáhnout tělo a poznat zajímavé lidi bude možné v Olomouci při setkání s úklidem katedrály, posezením a výstupem na dómskou věž. Na setkání zve Centrum pro rodinný život.

 

Lomec, 1. dubna

Dubnová pouť

Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka a jihočeská římskokatolická farnost v Lomci zvou na dubnovou pouť. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Marcin Aleksander Piasecki z Blatné.

 

Dobříš, 2. dubna

S vírou v srdci

Výstava v Pastoračním centru v Dobříši představí obrazy nejen s biblickou tématikou. Vytvořila je malířka Eva Ova, která studovala výtvarné umění v Havaně a věnuje se i literární tvorbě. 

 

Olomouc, 2. – 27. dubna

Výstava v kryptě katedrály

Významné církevní události loňského roku přiblíží fotografická výstava v olomoucké katedrále. K 240. výročí povýšení biskupství na arcibiskupství ji pořádá sdružení Člověk a víra.

 

Brno-Líšeň, 4. dubna

Farnost jako společenství

V klubu Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni se uskuteční přednáška generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mikuláška nazvaná Farnost jako společenství.