I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Miloš Bok - dirigent a skladatel

Dokumentaristika

Premiéra: 25.3.2015

Výroba: 2014

Miloš Bok - dirigent, skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog.

„Hudba je jako pohyblivá vnitřní architektura. Při skládání se člověk vrací a noří do svého nejvnitřenějšího a nejhlubšího Já a cítí se ochráněn. Hudba jako univerzální komunikační nástroj má ve svých stylech analogie - obdoby a protějšky s historickými slohy.“

S Bokem spolupracovala řada významných českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a Českou televizi.

Skládá hudbu k filmům režiséra Jiřího Stracha.

Komponuje od dětství. Jeho monumentální Credo fis moll (2006) je autorovým osobním vyznáním. Kvalitu a konverzní účinek Bokovy hudby vyzdvihl v osobním dopise v roce 2006 papež Benedikt XVI.
Vrchol jeho tvorby tvoří rozsáhlá oratorní trilogie pro sóla, dětský a smíšený sbor, varhany a velký symfonický orchestr. Celá trilogie vytváří zcela nový, moderní druh duchovní kompozice. Bokova ojedinělá oratorní trilogie prostoupená autobiografickými prvky je meditací o smrti a pocitu blížící se apokalypsy a zároveň oslavou římskokatolické církve.
Důležitým aspektem Bokovy tvorby je její vztah k duchovnímu a kulturnímu místopisu severních a západních Čech, dramaticky poznamenaných dějinnými událostmi.

Miloš Bok žije s manželkou a sedmi dětmi na faře v západočeském Močidleci. Vzhledem ke svému vyhraněnému postoji vůči liberální společnosti a jejím hodnotám působí autor v oficiálním hudebním establishmentu sporadicky, jako skladatel a dirigent je však současnými špičkovými interprety a publikem velmi respektován.

Dokumentaristika

Premiéra: 25.3.2015

Výroba: 2014