I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

3. 4. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 3.4.2019

Výroba: 2019

U Boha není nic nemožného

Stovky věřících z celého světa navštívily baziliku Zvěstování v Nazaretu v den, kdy církev slaví ohlášení radostné zprávy archandělem Gabrielem a připomíná si jeho slova „vždyť u Boha není nic nemožného“.


Bděte a modlete se

Pokračují postní kající procesí františkánů na místa spojená s Ježíšovým Utrpením. Ve středu 27. března se bratři spolu s místními křesťany a dalšími poutníky vydali do Gesteman.


Škola radosti v Beit Sahour

School of joy – škola radosti byla založena v Beit Sahout u Betléma před 20 lety. Navštěvují ji žáci s poruchami při učení.


Historie jednoho úspěchu

George Thaljiyeh je studentem, který je od útlého dětství nevidomý. Díky svému jinému vnímání věcí však našel způsob, jak předat lidem novou naději.


Návštěva v jeskyni Soreq

Nedaleko Jeruzaléma je možné vydat se na exkurzi „do středu země“. V jeskyni Soreq jsou pozoruhodné stalagmity a stalaktity.


Velkopáteční sbírka – pomoc křesťanům ve Svaté zemi

Jedním z hlavních poslání Kustdoie je pomoc křesťanům, aby mohli zůstat a žít ve své rodné zemi. Díky Velkopáteční sbírce je možné zachovat přítomnost „živých kamenů“ ve Svaté zemi.

Zpravodajství

Premiéra: 3.4.2019

Výroba: 2019