I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 4. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 24.4.2019

Výroba: 2019

Květná neděle začíná u Božího hrobu

Svatý týden začal v bazilice Božího hrobu, kde si věřící modlitbou a zpěvem připomněli Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma.

 

S Ježíšem na cestě do Jeruzaléma

Tisíce poutníků z celého světa se na Květnou neděli vydaly v působivém procesí z Beitfage do Jeruzaléma.

 

Liturgie Velikonočního třídenní

Kněží, řeholníci a laici zahájili Velikonoční triduum. Na Zelený čtvrtek se konala v bazilice Božího hrobu liturgie podle zvláštního ritu.

 

Umývání nohou ve Večeřadle

Tak jako před 2 tisíci lety se i letos ve Večeřadle opakoval obřad umývání nohou. Učedníky zastupovalo 12 malých farníků z latinské farnosti v Jeruzalémě.

 

Společenství a solidarita – Velkopáteční sbírka

Také v letošním roce se konala Velkopáteční sbírka na pomoc křesťanům a církvi v Jeruzalémě.

 

Blahoslavení, kteří neviděli, a přece uvěřili!

Blahoslavení, kteří neviděli, a přece uvěřili – to je hlavní téma velikonočního poselství Kustoda Svaté země otce Francesca Pattona.

Zpravodajství

Premiéra: 24.4.2019

Výroba: 2019