I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

17. 2. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 17.2.2021

Výroba: 2021

Mše svatá za komisariáty a dobrodince Svaté země

Před šesti sty lety papež Martin V. inicioval vznik komisariátů Svaté země. Bratři františkáni v roli komisařů mají za úkol vytvářet mosty mezi Kustodií a křesťany na všech pěti kontinentech.

V pondělí 15. února byl den modliteb za Svatou zemi a kustod Svaté země Francesco Patton sloužil mši svatou u Božího hrobu za všechny komisariáty a dobrodince Svaté země.


Porodní asistentky v nemocnici sv. Josefa

Představíme mladé arabské porodní asistentky, které pracují v nemocnici sv. Josefa ve východním Jeruzalémě. Zainab, Doa a Haya pomáhají budoucím matkám připravit se na událost porodu i v době pandemie, využívají také online videa.


Přítomnost salesiánů ve Svaté zemi

Salesiáni Dona Boska plní své poslání ve 133 zemích světa. Inspektor salesiánů pro Blízký východ hovoří o jejich aktivitě v této oblasti. Jedním ze salesiánských děl je i pekárna v Betlémě, která pomáhá chudým a potřebným nejen v době pandemie.

Zpravodajství

Premiéra: 17.2.2021

Výroba: 2021