I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 2. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 24.2.2021

Výroba: 2021

Den modliteb za Svatou zemi

V pondělí 15. února byl den modliteb za Svatou zemi a kustod Svaté země Francesco Patton sloužil mši svatou u Božího hrobu za všechny komisariáty a dobrodince Svaté země. Kustod Svaté země poděkoval komisařům za jejich službu a mnoha papežům za podporu františkánské misie během uplynulých staletí.


Popeleční středa: obrácení a naděje

Věřící přijali znamení popelce u prázdného hrobu. Tak začala letošní postní doba v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě.


Svátek svatého Marona v Jeruzalémě

Maronitští křesťané si připomněli svátek svého patrona při mši svaté, kterou celebroval otec Antoine Dueihi (antoán duejhi), patriarchální vikář maronitské církve v Jeruzalémě. Zúčastnili se i mnozí hosté a zástupci jiných církví.


Za poznáním historie Cesareje Filipovy

Cesarea Filipova, známá také pod jménem Banias, je krásnou přírodní lokalitou s bohatou historií. Je také spojena s Ježíšovými zázraky.


V Jeruzalémě napadl sníh

Ve čtvrtek 18. února se Jeruzalém zabalil do sněhové pokrývky. Sníh, který tady už neviděli celé roky, udělal radost dětem i dospělým.

Zpravodajství

Premiéra: 24.2.2021

Výroba: 2021