Terra Santa News

5. 2. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 5.2.2020

Výroba: 2020

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 25. ledna do 2. února byl ve Svaté zemi týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý večer připravila modlitební setkání jedna z křesťanských komunit.


Princ Charles v Betlémě

Britský následník trůnu princ Charles navštívil baziliku Narození v Betlémě. Přivítali ho zde představitelé tří církví, které tuto baziliku spravují podle Statusu quo.


Prezident Macron navštívil institut Ecole biblique

Francouzský prezident Macron navštívil institut Ecole biblique v Jeruzalémě. Bylo to v souvislosti s oslavou stého výročí od oficiálního uznání této akademické instituce zaměřené na archeologii.


Neděle Božího slova

Průběžná četba bible umožňuje hlubší porozumění jednotlivým textům Písma. Tak prožili neděli Božího slova i ve farnosti pro hebrejsky mluvící katolíky sv. Simeona a Anny v Jeruzalémě.


Otevření vzdělávacího a kulturního centra v Betlémě

Knihovna Papežských misijních děl v Betlémě byla obnovena a proměněna v kulturní a vzdělávací centrum, které je otevřeno pro studenty všech věkových kategorií.

Zpravodajství

Premiéra: 5.2.2020

Výroba: 2020