I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

12. 2. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 12.2.2020

Výroba: 2020

Kámen po kameni

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě začalo podrobné mapování stavu dlažby. Kámen po kameni zkoumají odborníci i s využitím moderních technologií. Je to přípravná fáze další etapy restaurátorských prací v bazilice.


Zakončení týdne modliteb za jednotu křesťanů

Letošní ekumenický týden ve Svaté zemi se zakončil modlitbami v chrámech syrské pravoslavné církve, etiopské pravoslavné a řeckokatolické melchitského ritu. Setkání a modlitby křesťanů různých konfesí se konaly také v Haifě.


Don Bosco: otec, učitel a vychovatel mládeže

U příležitosti svátku sv. Jana Boska se mládež ze Svaté země setkala v kostele konventu v Cremisanu nedaleko Betléma. Modlitby a meditace měly jako hlavní téma: „Don Bosco, svatý patron mladých.“


Nové ubytování pro poutníky v Jeruzalémě

Nové ubytovací zařízení bylo pod názvem „Dar Mamilla“ otevřeno v Jeruzalémě. Poutní dům vznikl s podporou asociace Pro Terra Sancta v konventu sester sv. Vincence z Pauly.

Zpravodajství

Premiéra: 12.2.2020

Výroba: 2020